Netloan

På de här kursen kan du lära dig allt om hur NetLoan administreras och hur du skapar ett smidigt regelverk för reservationer som kan anpassas för olika användargrupper, biblioteksenheter och arbetsstationer. Kursledare: Ann Ehrnström Omfattning: en dag. Målgrupp: systemansvariga vid biblioteket och personal med ansvar för de publika datorerna. Förkunskaper: inga. Ur kursinnehållet: Användare I momentet [...]

2018-05-15T15:17:55+02:00 12 februari 2015|