Netloan

PAxiell-40å de här kursen kan du lära dig allt om hur NetLoan administreras och hur du skapar ett smidigt regelverk för reservationer som kan anpassas för olika användargrupper, biblioteksenheter och arbetsstationer.

Kursledare: Ann Ehrnström
Omfattning:
en dag.
Målgrupp: systemansvariga vid biblioteket och personal med ansvar för de publika datorerna.
Förkunskaper: inga.
Ur kursinnehållet:
Användare
I momentet ingår administration av såväl användare som användargrupper och regelverk för restriktioner och rättigheter. Du lär dig lägga upp nya användare och att utnyttja befintligt låntagarregister i BOOK-IT eller LIBRA.SE.

Enheter
Skapa strukturen för bibliotekslokalernas olika grupper av reservationsbara datorer, lokaler eller objekt som till exempel AV-utrustning. Vilka möjliga inställningsalternativ finns? Hur förhindrar du att vuxna använder datorerna på barnavdelningen? Du får en genomgång av hur allt detta parameterstyrs.

Statistik
Avsnittet behandlar de statistikrapporter som systemet erbjuder.

Inställningar
Du lär dig administrera NetLoans inställningar för bl a öppettider, meddelanden, texthantering och utskrifter.

2018-05-15T15:17:55+02:00 12 februari 2015|