ARENA

Axiell-47Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats som integrerar hemsida och katalog till en helhet och som ger låntagarna möjlighet att själva vara med och bygga upp innehållet. Här kan biblioteket via enkla verktyg presentera hela sitt utbud av medier, tjänster och arrangemang på ett inspirerande och lockande sätt. Denna tredagarskurs innehåller allt du behöver veta för att kunna bygga upp ditt biblioteks egen Arena.

Kursledare: Erika Aurell
Omfattning: Tre dagar.
Målgrupp: Webbansvariga på biblioteket och andra som är intresserade av den publika miljöns möjligheter.
Förkunskaper: Inga, men det är en fördel att ha grundläggande kännedom om webbpublicering och bildhantering.
Ur kursinnehållet:
Introduktion – vad är Arena?
Arena och BOOK-IT
Webbpubliceringsverktyget Liferay
Struktur, uppbyggnad, konfiguration
De centrala tjänsterna – användare, artiklar, recensioner, betyg mm
Sökning
Portletar (funktioner)
Skriva och publicera redaktionellt material

Axiell-47Kursen riktar sig till dig som arbetat med verktyget under en tid, och som känner behov av att fördjupa dina kunskaper. Kursen bygger på att alla deltagare i förväg analyserar vilka funktioner och områden som de skulle vilja få belysta, och kursledaren sätter därefter samman ett kursprogram utifrån detta. Det kan till exempel vara styling, bildbehandling, artikelfunktioner, sökning, dynamiska kopplingar, Liferay… Kort sagt – vad som helst som du behöver få veta mer om för att ditt biblioteks webbplats ska bli ännu bättre. Du som deltagare får dina specialönskemål tillgodosedda och kommer dessutom att lära dig mer om saker som du kanske inte själv kommit att tänka på.

Kursledare: Erika Aurell
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Administratörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Kursen Axiell Arena Administration.

Axiell-43Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats som integrerar hemsida och katalog till en helhet och som ger låntagarna möjlighet att själva vara med och bygga upp innehållet. Här kan biblioteket via enkla verktyg presentera hela sitt utbud av medier, tjänster och arrangemang på ett inspirerande och lockande sätt. Axiell Arena erbjuder stora möjligheter att förändra design och layout för att tilltala Axiell Arenas alla användare. Denna endagskurs innehåller det mesta du behöver veta för att kunna anpassa och förändra din egen Arenas design.

Kursledare: Gunnar Storäng
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Ansvariga för Arenas innehåll och uppdatering. Webbansvariga på biblioteket och andra som är intresserade av den publika miljöns möjligheter.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om strukturen och funktionalitet i Axiell Arena samt intresse för design, javascript och bildhantering.
Ur kursinnehållet:
Kort repetition av Axiell Arena.
Genomgång av befintliga teman, färgscheman och formatmallar.
Funktionerna dokument- och bildhantering.
Import av egna filer som css och javascript.
Firefox och Firebug som hjälpmedel för analys av css.

Axiell-42Katalogen i Arena baseras helt och hållet på innehållet i BOOK-IT-databasen, men hur samspelar de egentligen?

Kursledare: Magdalena Olofsson
Omfattning: Ca två timmar.
Målgrupp: Alla som vill ha en ökad förståelse för hur BOOK-IT:s och Arenas katalog samspelar.
Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i hur BOOK-IT:s katalog fungerar.
Ur kursinnehållet:

 • Genomgång av export- och katalogpostformaten som försörjer Arena med katalogdata.
 • Inställningar i BOOK-IT gällande medietyper och omslagsbilder i Arena.
 • Arenas sökkoder.
 • Dynamiska listor av olika slag.
Axiell-47Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats som integrerar hemsida och katalog till en helhet och som ger låntagarna möjlighet att själva vara med och bygga upp innehållet. Här kan biblioteket via enkla verktyg presentera hela sitt utbud av medier, tjänster och arrangemang på ett inspirerande och lockande sätt. Denna endagskurs innehåller allt du behöver veta för att fungera som redaktör för ditt biblioteks egen Arena.

Kursledare: Erika Aurell
Omfattning: En dag.
Målgrupp: Alla som ska publicera text och bild i Axiell Arena
Förkunskaper: Inga, men det är en stor fördel om du fått en introduktion i Arena av webbansvariga som gått kursen Axiell Arena administration
Ur kursinnehållet:
Introduktion till Axiell Arena
Skriva redaktionellt material
Koppla metadata till artiklar
Skapa temasidor
Koppla titlar till artiklar
Dynamiska listor
Bildhantering
Administration av artiklar

Axiell-43Kursledare: Gunnar Storäng
Omfattning: Ca två timmar.
Målgrupp: Administratörer eller redaktörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Kurserna Axiell Arena Administration eller Axiell Arena Redaktion.
Ur kursinnehållet:

 • Hur hanterar/administrerar du Arena-artiklar?
 • Hur skapar du Arena-artiklar och laddar upp bilder till dessa?
 • Hur redigerar du Arena-artiklar?
 • Hur kan du skapa en Arena-artikel med hjälp av en färdig mall?
 • Hur kan du publicera enskilda Arena-artiklar och Arena-artiklar i listor?
Axiell-47Kursledare: Erika Aurell
Omfattning: Ca två timmar.
Målgrupp: Systemadministratörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Kursen Axiell Arena Administration.
Ur kursinnehållet:
Vi går igenom funktioner i LifeRay som är intressanta att använda för bibliotek, men som inte ingår i standardinstallationen av Axiell Arena.
Den här kursen är för dig som vill nå ut bättre med ditt material samt lära dig mer om dina besökare. Genom att kombinera Liferays verktyg för sökoptimering med Google Analytics kan du anpassa din webbplats för att möta besökarnas behov.

Kursledare: Örjan Bellind
Omfattning: Ca två timmar.
Målgrupp: Administratörer eller redaktörer i Axiell Arena.
Förkunskaper: Gärna bekant med Liferay. Grundläggande förståelse av webben. Bekant med begrepp som URL, webbläsare, skärmupplösning, etc. God förståelse i engelska, då vissa fackuttryck saknar svensk motsvarighet.
Ur kursinnehållet:

 • Du lär dig sökoptimera din Arena.
 • Du får en överblick över vilket innehåll som lockar flest läsare.
 • Du lär dig identifiera besökarnas tekniska miljö (mobil enhet, webbläsare med mera).
 • Du lär dig att spåra länkningar.
 • Du lär dig att skapa utförliga rapporter för besökarstatistik.
2018-05-15T15:17:58+02:00 9 januari 2015|