FreeLib

Detta är grundkursen i FreeLib! Hur gör vi skolans medier tillgängliga för alla elever och all skolpersonal, förutom att registrera materialet i ett gemensamt system? Hur registrerar jag nya låntagare? Hur lånar jag ut? Vad gäller vid återlämning? Och vid omlån? Hur får jag kontroll över försenade lån?

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: två dagar
Målgrupp: All skol- och bibliotekspersonal som arbetar eller kommer att arbeta med FreeLib.
Förkunskaper: inga
Ur kursinnehållet:
Hitta i katalogen
Du får lära dig grundläggande sökteknik och hur du kan begränsa sökresultatet på olika sätt. Hur ser jag om boken är tillgänglig? Om boken, som eleven vill låna, är utlånad hur reserverar jag den i FreeLib?

Exemplar
Du lär dig att registrera (lokalisera) nya exemplar i FreeLib. Och att gallra gamla exemplar.

Cirkulation
Vardagen med FreeLib handlar om att registrera nya låntagare och att låna ut, låna om och återlämna material – detta går vi igenom från grunden. Du får också lära dig att göra utskrifter av pågående och försenade lån per klass eller per elev.

BOOK-IT PUB/Axiell Arena – den publika miljön
Hur söker jag i ´BOOK-IT PUB/Axiell Arena? Vad kan jag, som låntagare, mer göra i BOOK-IT PUB/Axiell Arena? 

Vill du lära dig FreeLib på djupet som administratör? Då är FreeLib Adminstration kursen för dig! Du kan anpassa och skräddarsy FreeLib på många olika sätt så att det passar just ditt skolbibliotek. Kursen omfattar såväl funktioner i värdsystemet BOOK-IT som lösningar som är helt unika för FreeLib. Det ingår egna övningar för att fördjupa förståelsen.

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: en dag
Målgrupp: ansvariga för administration och utveckling av FreeLib
Förkunskaper: Kursen FreeLib Katalog & cirkulation eller motsvarande kunskaper i FreeLib och BOOK-IT. Deltagarna ska ha behörighet till BOOK-IT, eller få efter genomgången kurs.
Ur kursinnehållet
Användare, roller och behörigheter
Du får lära dig hur man skapar en FreeLib-användare i BOOK-IT och vilka anpassningar du kan göra för varje användare. Vilka roller och behörigheter är unika för FreeLib? Ska skolbibliotekspersonalen få katalogisera medier? Vad ska lärarna få tillgång till i FreeLib – utlån och återlämning?

Grunddata & cirkulationsparametrar
Vad behöver förberedas för att FreeLib ska fungera fullt ut? Vi tittar på de inställningar i BOOK-IT:s grunddata som FreeLib är beroende av.
Vilka lånetider gäller för olika medier? Ska skolpersonalen ha andra låneregler än eleverna? Hur många böcker får eleverna låna samtidigt? Vilka reservationsregler ska gälla? Genomgången av grunddata och cirkulationsparametrar sätter fart på kreativiteten och ger underlag för beslut på hemmaplan.

Konfigurationsfilen i FreeLib
Vilka inställningar kan jag göra i FreeLib:s egen konfigurationsfil? Vi tittar närmare på denna xml-fil och får en inblick i dess struktur och innehåll.

Underhåll av texter
Vilka möjligheter finns det att ändra de texter som finns i FreeLib?

Att se sammanhangen mellan FreeLib och BOOK-IT är grunden till att kunna använda systemet optimalt. Du har förmodligen jobbat ett tag med FreeLib men känner ett behov av viss repetition och ny kunskap kring FreeLib. På denna kurs får du också möjlighet att diskutera frågor som väckts på ditt bibliotek. Vi tar gärna emot dina frågor och funderingar i förväg så vi kan förbereda innehållet.

Kursledare: Lena Arborelius
Omfattning: en dag
Målgrupp: ansvariga för FreeLib på alla nivåer
Förkunskaper: Kursen FreeLib Administration eller motsvarande kunskaper i FreeLib.
Förslag på kursinnehåll
Repetition av katalog & cirkulation
Du får lära dig grundläggande sökteknik och hur du kan begränsa sökresultatet på olika sätt, både i FreeLib och i den publika miljön. Vi går igenom hur du tar ut listor på pågående lån och/eller försenade som du kan skriva ut per elev eller klass i olika format.

Administration
Du får lära dig hur man skapar en FreeLib-användare i BOOK-IT och vilka anpassningar du kan göra för varje användare. Vilka roller och behörigheter är unika för FreeLib? Vi går igenom hur man anpassar den publika miljön för elevernas och lärarnas behov. Vi tittar på FreeLib:s egen konfigurationsfil och får en inblick i dess struktur och innehåll.

Workshop
Navet på denna kursdag är utrymme för deltagarnas egna frågor, synpunkter, tips och problem.

2018-05-15T15:17:56+02:00 12 februari 2015|